Stavíte novou budovu a ještě nemáte energetický průkaz?

Posted by     |   Categories :   Uncategorized

Stavíte novou budovu a ještě nemáte energetický průkaz?

Od ledna roku 2013 je povinný průkaz energetické náročnosti
budovy, jehož zkratka je PENB. Energetický
průkaz
je povinnou součástí stavebního povolení, které musíte získat,
pokud hodláte přistavovat či provádět větší stavební změny již hotových budov, nebo
stavět budovu zcela novou. Informujte se o všem potřebném na internetových
stránkách www.energeticke-stitky-penb.cz a budete o krok napřed.

Víte, že od tohoto roku je potřeba ke stavebnímu povolení také energetický
průkaz, zvaný PENB???

PENB znamená Průkaz energetické náročnosti budovy, který je
od prvního měsíce roku 2013 povinnou součástí stavebního povolení. Takže pokud
se chystáte stavět budovu novou či hodláte předělávat dokončenou budovu a půjde
o změnu vyšší jak 25% z celkové plochy dané stavby (v tomto případě se
jedná například o výměnu oken či zateplení), musíte si pořídit také dokumentaci
energetický
průkaz
, který je také třeba i při prodeji budov či pronájmu budov nebo
jejích součástí!!! Informujte se na výše zmíněném internetové portálu.

November 5, 2017